Forside / HG

HG - Handelsskolens Grunduddannelse

HG danner basis for job i erhvervslivet og giver mulighed for videre studier. Uddannelsen er internationalt orienteret og forbereder dig på at kunne begå sig i en global verden. Desuden er informations-teknologi (IT) et højt prioriteret element i uddannelsen.

4-årig vekseluddannelse
HG er normalt et fireårigt forløb, som består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet på normalt 2 år foregår på handelsskolen og hovedforløbet i en virksomhed vekslende med korte skoleophold. Efter grundforløbet er der mulighed for at vælge mellem forskellige specialer inden for områderne detail, handel, kontor og event. Du kan også vælge kortere uddannelser som fx.butiksmedhjælper. Læs mere om HG her.

HGS til studenter
Du er færdig som stx’er, hf’er eller htx’er. Hvad skal der ske nu?

Handelsskolens grunduddannelse er en erhvervsrettet vekseluddannelse, hvor du dels er i skole dels i praktik i en virksomhed. Forløbet fører frem til en faglig uddannelse inden for kontor, detail, finans, event eller handel. Inden for hvert af de 4 uddannelsesområder kan du specialisere dig.

Du kan indlede uddannelsen med 12-14 ugers undervisning på EUC Nord, inden du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Herefter fortsætter du i praktik i 2 år, vekslende med skoleophold på en handelsskole. Læs mere om HGS her.

HGV til voksne
HGV er for voksne, der ønsker et karriereskift, og nu målrettet går efter en uddannelse indenfor kontor, handel eller butik. HGV gør det muligt, at bruge nuværende erfaring til at gennemføre en uddannelse indenfor disse områder.

HGV er for dig, der er over 20 år, og som allerede har en realkompetence i den fagrække, som grundforløbet indeholder. Denne faglighed kan være fra tidligere skolegang og/eller joberfaring. Du kan være under omskoling eller på vej til formel uddannelse inden for nuværende erhverv. Du kan også bruge et HG-forløb som led i en ny erhvervsrettet uddannelse indenfor områderne butik, handel eller kontor. Læs mere om HGV her.