Forside / Trawl- og netmontør

Trawl- og netmontør

Som trawl- og netmontør arbejder du med konstruktion og produktion af fiskeredskaber. Opgaverne bliver løst i tæt samarbejde med kunderne, fiskere eller andre som har brug for produkter hvori der indgår net. Dette tætte samarbejde giver et dynamisk og udviklingsorienteret miljø hvor man får feedback på sin kunnen. 

Mange af erhvervets virksomheder agerer i et globalt marked og derfor er der mulighed for en international karriere.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af et grundforløb (GF2), der varer 20 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Både grundforløb og hovedforløb kan tages hos EUC Nord i Frederikshavn.

I alt tager uddannelsen op til 2 år og 6 mdr. at gennemføre.

Fag
På skolen få du undervisning i fag som:

  • Naturfag og IT
  • Fiskerilære
  • Netkonstruktion
  • Reparation og vedligehold
  • Produktudvikling
  • Innovation og iværksætteri

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

ADGANGSKRAV
For at blive optaget til uddannelsen, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

ANSØGNING OG OPTAGELSE
Ansøgning til en uddannelse skal altid ske på optagelse.dk.
Se under GF2 Industrioperatør.

SE OGSÅ
> Lokal undervisningsplan